Co je sociální podnikání?

Sociální podnik EKO Králíky v.o.s. naplňuje principy sociálního podnikání, podporuje místní iniciativy a lokální partnerství na regionální úrovni.

Projekt podporuje tvorbu pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných sociálních skupin a jejich integraci na trh práce.

Sociální podnik EKO Králíky v.o.s. vznikl za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Principy sociálního podnikání

I. Obecné principy

Posláním společnosti EKO Králíky v.o.s. (dále jen "společnost") je realizace sociální politiky a sociálního podnikání na českém trhu. Základním posláním je prosazovaní principů sociální ekonomiky ve svých službách a produktech. Hlavním cílem je vytvářet pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu. Dalším cílem je všeobecná podpora a propagace sociálního podnikání a jeho rozvíjení.  Pro naplňování těchto cílů jsou stanoveny vnitřní postupy a zásady.

Poslání sociální společnosti

II. Principy sociálního podnikání

Podnikání

Podnikatelský plán je ke stažení >>zde<<.

Nahoru

Financování Provoz a bezpečnost sociálního podniku Informovanost, komunikace a prezentace

III. Principy zaměstnávání

Zaměstnávání znevýhodněných osob

Stanoveno a odsouhlaseno v Králíkách 1. 9. 2014.

Nahoru


  Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu z OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.