EKO Králíky, v. o. s.

Společnost EKO Králíky, v. o. s., byla založena v roce 2012 jako sociální podnik. Je tak dceřinou společností města Králíky a Služeb města Králíky s.r.o.

V současné době se zaměřujeme na třídění separovaných odpadů z barevných kontejnerů a snížení podílu odpadů ukládaných na skládky. S vytříděnými surovinami obchodujeme jako samostatná firma podle aktuální poptávky a nabídky na trhu.

Mimo to, pomáháme snížit nezaměstnanost, která se na Králicku pohybuje dlohodobě okolo 7,5 %. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost se zaměřuje na snižování nezaměstnanosti prostřednictvímaktivní politiky trhu práce. Právě z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí jsou hrazeny mzdy novým pracovníkům firmy EKO Králíky v.o.s.

Podnikatelský plán je ke stažení >>zde<<.

Třídění

třídění pet

Denně vytřídíme 2 tuny odpadu. Přepočteno na pet lahve to je 50 tisíc kusů! Jak se zapojit do třídění už doma a zvýšit tak množnství odpadu, které vytřídíme, najdete na webu Služeb města Králíky s.r.o.. Díky tomuto ekologickému chování se daří držet poplatky pro místní obyvatele co nejníže. Město tak nemusí ve velké míře platit poplatky za skládku a za drahou dopravu vzniklého odpadu.

481 kg komunálního odpadu v EU
vyprodukuje jeden člověk za rok

třídění pet

Třídění odpadů v České republice je spíše tradicí než trendem. Už naše babičky třídily kuchyňský odpad, který se pak využil jako krmivo pro zvířata nebo na kompost. Hlavním odpadem z domácností býval popel, proto také říkáme odpadním kontejnerům popelnice.

Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.

Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, nedáme tak použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej znehodnotíme. Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový život v podobě výrobků, které běžně používáme. Navíc podle zákona 185/2001 Sb. je každý povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem. Jaký je předepsaný způsob konkrétně pro Vaši domácnost zjistíte v městské vyhlášce.

Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný odpad a nemusíme s ním chodit tak často nebo nám vystačí menší koš. Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden nebo i méně často. To ovšem platí pouze v případě, že do něj vyhazujeme opravdu prázdné a co nejméně znečištěné obaly, proto je občas lepší kelímek od jogurtu lehce propláchnout. Je tedy jen na každém z nás, jak si doma třídění zařídí.

Kam míří odpad v ČR

Použitý text je částečně ze stránek jaktridit.cz , europa.eu a denik.cz .

Nahoru


  Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu z OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.